Làm Đẹp

Dùng giấm giảm cân có tốt không? Cách dùng như thế nào là an toàn?
Dùng giấm giảm cân có tốt không? Cách dùng như thế nào là an toàn?

Có nên dùng giấm giảm cân không? Phương pháp này có tốt không? Có an toàn không? Đã bao giờ...